Vulcankorets historie 1905-2013

Den 8. december 1905 indbød nogle mennesker gennem "Fyns Demokrat" nogle smede og maskinarbejdere til at møde op på "Folkets hus" i Odense (se billede), med det formål at oprette et sangkor.

Der mødte ca. 20 interesserede, og der nedsattes et udvalg som skulle arbejde videre med sagen. Efter at udvalget havde udarbejdet et lovforslag, indkaldtes der til en stiftende generalforsamling den 12. december 1905, hvor man vedtog at starte koret under navnet "REGULATOREN".

Man antog typograf Petersen til at lede koret for den svimlende sum af 6,00 kr. pr. måned. Repertoiret bestod af 8 sangbøger med partitur som man erhvervede sig for den nette sum af 5,00 kr. hos sangkoret "BALDUR”.
Den sidste generalforsamling under den gamle ledelse er afholdt den 8. februar 1920-og her nævntes intet om korets forestående opløsning...

Næste protokollat er dateret 3. August 1921, og man kan deraf slutte at koret har holdt "ferie" i omkring 1 år.

Koret tog nu navneforandring til "VULCAN", og i 1925 anskaffedes det første banner. Koret arbejdede sig i de følgende år frem til en smuk placering blandt de øvrige arbejderkor og i 1926 deltog koret i det første landssangerstævne i København-landssangerstævnerne er den dag i dag en årlig tilbagevendende begivenhed.

Når krybben er tom, bides hestene lyder et gammelt ordsprog. Den syge led de fleste sangkor under, og VULCAN var i året 1932 svundet ind til bare 7 mand og man talte om at afvikle koret. Da kom der fra Lau. Nielsen B&W (Burmeister & Wain) Vulcan i København et forslag om afholdelse af "smedesangerstævner". Det resulterede i stævnet i Odense i 1933, Århus i 1935, København i 1937 og Ålborg i 1939.Stævnerne var tænkt som en tilbagevendende begivenhed, men under besættelsen (1940-1945) blev idéen skrinlagt, men for VULCAN blev indledningen til disse stævner af uvurderlig betydning.

VULCAN fik tilgang som aldrig før, fik ny ledelse og forbedrede dermed økonomien, og for de medlemmer der deltog i disse stævner, vil det kammeratskab som udfoldede sig altid stå som et kært minde.

VULCAN har fra sin side søgt at gøre gengæld ved at være, tilstede ved kollegers sølvbryllupper/kollegers jubilæer på Odense Staalskibsværft og når en kollegas tid var omme.

Ved 40 år´s jubilæet i 1945 havde koret 40 sangere. VULCAN har igennem årene haft mange gode dirigenter som har forstået at fastholde de "gamle" arbejdersange krydret med et bredt udsnit af den danske sangskat.
VULCAN har ikke i en del år sunget for de lokale smede, da der ikke mere afholdes den årlige stiftelsesfest i Odense afd. Men VULCAN har ikke svigtet sangen-VULCAN er stadig aktiv ved arbejdernes 1. Maj stævne med vores arbejdersange og udvalgte sange fra VULCANS repertoire.

VULCAN havde i mange år sanglokale i "SMEDENES HUS" i ´Vindegade i Odense, men ved en ombygning i 1970 var der ikke længere plads til VULCAN, som så blev flyttet ud til Smedenes Hus på Østerbæksvej 92 i Odense, hvor koret den dag i dag råder over et virkelig godt sanglokale.

Denne historiske gennemgang af VULCANS historie er skrevet til VULCANS 75 år´s jubilæum i 1980 af korets mangeårige formand Leo Petersen (Form. 1938-1959). Korets nuværende formand Orla Drejer (valgt i 1998) gør et stort stykke arbejde for VULCAN gennem sit vedholdende engagement.

f/Vulcan
Allan Lykke