Back to Top
 
 
 

Kontingentet udgør fra 1 April 2024 350 kr i kvartalet.

Du kan betale i sanglokalet direkte til kasserer Orla.

Du kan også overføre beløbet via din netbank til flg. Konto:

Arb. Landsbank Munkebo afd.

Reg.nr.: 5390     Kontonr: 301411

Hvis du overfører via netbank så husk at skrive dit navn -og for hvilken periode betalingen gælder, så Kasseren kanidentificere din overførsel på hans kontoudtog fra Arb. Landsbank.

Du betaler 350 kr. kvartalsvis forud 1 g. den 1 April 2024.

Betaler du via netbank gemmes din betaling på dine egne kontoudtog så du kan se hvor mange måneder du har betalt for.

Ingen restance pr. 31/12 i hvert år...

f/Vulcan

Allan Lykke