Vulcan Odense

Smedekoret

Resume` fra generalforsamlingen 2019

Resume`fra årets generalforsamling den 12 feb. 2019.

Valg af dirigent:

Johnny Voss blev valgt enstemmigt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht Vulcans love.

Formandens beretning:

Formandens beretning var noget dyster ift senere års beretning. Koret er i krise, som mange andre kor i dk mangler vi medlemmer, vi gør en masse på forskellig måde, hjemmesiden gør sit -fb gør også noget og vores mund til mund gør lidt, men har heller ikke hjulpet os meget. Derfor søsætter vi flere tiltag for at øge interessen for korsang i 2019. Dette kommer til at ske på hjemmesiden/fb og fysisk ved at opsætte en A4 side hvor der kommer mange mennesker feks. i vores lokale supermarkeder osv. Vi vil også tage kontakt til andre kor med henblik på en fusion -ligesom vi vil tale med seniorkoret. Vi kommer også alt for lidt ud og synge, derfor må alle medlemmer forsøge at skaffe et arrangement på plejehjem-kirker-beboerforeninger-julemarkeder oa interessante steder. Desværre blev det besluttet af afmelde sangerstævnet i Randers i maj måned då. da vi ikke lige nu er i stand til at stille med nok sangere.Generalforsamlingen besluttede at gøre en aktiv indsats indtil næste generalforsamling i 2020. Formandens beretnig blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab:

Vulcans regnskab ser fornuftigt ud med den sponsorstøtte og medlemskontingent koret får ind nu samt tilskuddet fra Dansk Metal.

Indkomne forslag: Ingen.

Valg:

Generalforsamlingen har sammensat den nye bestyrelse således:

Formand og midlertidig kasserer. Orla Drejer.

B-medlem: Ole Knudsen Genvalgt.

Ole Knudsen er samtidig valgt som medunderskriver på korets bankkonto.

B-medlem: Allan Lykke.

2 B-supleanter: Arne M. Andersen/Erik H. Madsen Genvalgt.

Intern revisor: Arne M. Andersen Genvalgt.

Intern revisorsupleant: Allan Lykke Genvalgt.

Fanebærer: Ole Knudsen Genvalgt.

Fanebæremedhjælper: Johnny Voss Genvalgt.

Eventuelt. Ingen havde yderligere kommentarer og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden som altid kl: 20:30.

f/vulcan

Allan Lykke

 

 

 

 

Nyheder

Ny hjemmeside

9-02-2017. 

Besøgende:

01-06-2019 - 270.413

 

Siden opdateres løbende.

 

VULCAN SØGER SANGERE 

Vi øver Tirsdag fra kl. 19:00 til 21:00 i Smedenes hus,

Østerbæksvej 92, 5230 Odense M. 

Kig ind og bliv en del af fællesskabet.

Se menupunktet. OPRÅB...

 

 Det er en god idé at kigge de enkelte menuer igennem med jævne mellemrum, da der til stadighed vil blive lagt nyt ind under de forskellige "menupunkter" , især er det en god idé at checke "Koncerter" og "For medlemmer" men også prøve at se under vores sponsorer i venstre kolonne, vores sponsorer støtter os, så vi anbefaler vores mange følgere at støtte dem...

 Allan Lykke


Ulf Starup

Dirigent og Korleder for Vulcan koret.

Pianist, dirigent, basunist, komponist. Uddannet på Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og modtaget privat klaverundervisning hos Gitte Greve, Povl Lumby og Erik Starup. Har undervist på bl.a. FORA 1748 og Paarup Aftenskole i 22 år. Underviser pt på Paarup Aftenskole i klaver samt dirigent i 3 kor. Udøvende musiker. Pianist bl.a. Bogense Sommercabaret, HCA-cabareten, og Krogager-cabareterne. Akkompagneret bl.a. Kim Hammelsvang Henriksen, Randi Winther og Thomas Eje. Ligeledes fast pianist på Odensekoret. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”.Komponerer lydkulisser til meditation og egen musik.