Vulcan Odense

Smedekoret

Generalforsamling 2022

RESUME´.
Som alle de år jeg kan huske blev Johnny Voss valgt som dirigent enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht. vulcan´s love. Herefter fik formanden ordet og fremlagde sin beretning. I disse coronatider er der ikke sket det helt store, koret prøvede flere gange at starte op i øvelokalet men hver gang kom der nye restriktioner som gjorde det umuligt at øve sammen med de afstandskrav vi fik trukket ned over hovedet. Gennemsnitsalderen for koret gjorde også at vi måtte "passe på hinanden" i situationen. I midten af februar kom forløsningen så fra myndighedernes side da alle restriktionerne blev ophævet til stor glæde for rigtig mange i DK. Formanden kunne endvidere oplyse at koret har et arrangement på "KULTURMASKINEN" i Odense den 9 Marts 2022 kl 19 som jo blev aflyst i 2020. Derudover kunne Formanden oplyse at der er ved at blive etableret et "Metalsangerstævne" den 13/14-Maj 2023 i Helsingør på Kronborg. Lige nu har vi ikke noget mere konkret om stævnet-men det vil fremgå af hjemmesiden når de sidste detaljer kendes. Under eventuelt blev det diskuteret hvordan koret kan få flere medlemmer. En af ideerne var at annoncere i avisen og holde en slags åbent hus med kaf`kage og et par syng sammen sange og måske kunne koret li`gi et nummer eller 2. Formanden nævnte også en anden mulighed, vi kunne annoncere i "Metalbladet" som jo sendes ud til alle medlemmer i løbet af året. Så der er ideer nok, det er bare at få forslagene søsat. Koret har konto i arbejdernes landsbank, hvilket giver nogle problemer vedr. især udbetalinger der kræver to underskrifter før det kan ske. Jeg foreslog at gå i dialog med banken og rvt. oprette en "Netbank" eller en "Mobilpay" så det blev nemmere at håndtere. Korets økonomi er "god" da vi jo ikke har haft de store udgifter de sidste 2 coronaår. Ønsker du at tilmelde din EL fra Energi Fyn kan du se under linket "Formedlemmer" hvordan du gør det. Har du tilmeldt det med en anden modtager, ændrer du det bare ved at ringe til Paw. Jeg opfordrer medlemmerne til at få deres familiemedlemmer til at gøre det samme. HUSK din elpris ændrer sig IKKE ved en aftale.

VALG.
 Afg. formand Afg. Orla Drejer                Genvalgt.
1 B-medlem  Afg. Allan Lykke                Genvalgt.
2 B-suppl.    Afg. Arne M. Andersen      Genvalgt.
                     Afg. Erik H. Madsen ønskede ikke genvalg
                    Valgt i stedet for blev Lars Skov.
Intern revisor Erik H. Madsen ønskede ikke genvalg
Ny intern revisor blev Allan Lykke.
Revisorsupl. Allan Lykke ønskede ikke flre poster
Ny revisorsupl blev Johnny Voss.
Fanebærer Afg. Ole Knudsen blev genvalgt.
Fanebæremedhjælper Afg Johnny Voss blev genvalgt.

Mødet sluttede efter ca 1 time og de fremmødte forlod mødet i god ro og orden som altid.
f/vulcan
Allan Lykke
Webansvarlig.

Nyheder

Ny hjemmeside

9-02-2017. 

Besøgende:

1-10-2022 - 312624.

Siden opdateres løbende.

 

VULCAN SØGER SANGERE

Vi øver Tirsdag fra kl. 19:00 til 21:00 i Smedenes hus,

Østerbæksvej 92, 5230 Odense M. 

Kig ind og bliv en del af fællesskabet.

Se menupunktet. OPRÅB...

 

 Det er en god idé at kigge de enkelte menuer igennem med jævne mellemrum, da der til stadighed vil blive lagt nyt ind under de forskellige "menupunkter" , især er det en god idé at checke "Koncerter" og "For medlemmer" men også prøve at se under vores sponsorer i venstre kolonne, vores sponsorer støtter os, så vi anbefaler vores mange følgere at støtte dem...

 Allan Lykke


Ulf Starup

Dirigent og Korleder for Vulcan koret.

Pianist, dirigent, basunist, komponist. Uddannet på Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og modtaget privat klaverundervisning hos Gitte Greve, Povl Lumby og Erik Starup. Har undervist på bl.a. FORA 1748 og Paarup Aftenskole i 22 år. Underviser pt på Paarup Aftenskole i klaver samt dirigent i 3 kor. Udøvende musiker. Pianist bl.a. Bogense Sommercabaret, HCA-cabareten, og Krogager-cabareterne. Akkompagneret bl.a. Kim Hammelsvang Henriksen, Randi Winther og Thomas Eje. Ligeledes fast pianist på Odensekoret. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”.Komponerer lydkulisser til meditation og egen musik.