Vulcan Odense

Smedekoret

Resume` fra generalforsamlingen 2021

Resume`fra årets generalforsamling den 18 Maj 2021.

Valg af dirigent:

Johnny Voss blev valgt enstemmigt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt iht Vulcans love.
Der var mødt 15 sangere af 15 op til generalforsamlingen-tak skal i have for det sangere.

Formandens beretning:

Formandens beretning var heller ikke i år opmuntrende. Koret er stadig i krise, vi mangler i den grad  nye medlemmer. Coronaen har i den grad sat sit præg på korets aktivitetsnivue det sidste års tid. Der er dog lempet lidt, men slet ikke nok til at vi kan komme i gang med at øve i sanglokalet. Orla nævnte at der skulle afholdes et møde mellem formændene i de fynske kor som også er i krise for nye medlemmer og der rejse spørgsmålet om der skulle være et af herrekorene der var interesseret i at slå sig sammen med Vulcan, som trodsalt er et af odenses ældste herrekor. Det ville jo også være en fordel for et andet kor at slå sig sammen med os, da vi jo får et betragteligt tilskud fra metal som gør at Vulcan har en ret god økonomi. Vi håber det vil lykkes Orla at få en aftale i stand. Der er jo ikke sket noget siden sidste generalforsamling pga coronaen, derfor er der heller ikke meget stof i formandens beretning over året der er gået.

Med hensyn til kontingentbetaling:
Vi skal betale for 1 og 2 kvartal i 2020 OG for 3 og 4 kvartal i 2021. Orla skulle sende ud hvem der skylder og hvor meget...


Regnskab:

Vulcans regnskab ser fornuftigt ud med den medlemskontingent koret får ind nu samt tilskuddet fra Dansk Metal.

Indkomne forslag: Ingen.

Valg:

Generalforsamlingen har sammensat den nye bestyrelse således:

Formand og kasserer. Orla Drejer. Genvalgt.

B-medlem: Allan Lykke. Genvalgt.

2 B-supleanter: Arne M. Andersen/Erik H. Madsen  Begge Genvalgt.

Intern revisor: Erik H. Madsen Genvalgt.

Intern revisorsupleant: Allan Lykke Genvalgt.

Fanebærer: Ole Knudsen Genvalgt.

Fanebæremedhjælper: Johnny Voss Genvalgt.

Eventuelt. Ingen havde yderligere kommentarer og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden som altid.

Der blev ikke i år trakteret med smørrebrød som vi plejer, dog var der øl/vand efter behov.

Det blev endvidere besluttet at koret holder sommerferie fra 18 Maj til 16 August 2021.

Første sangaften efter ferien bliver Tirsdag den 17 August kl.: 19:00.


Mødet sluttede ca kl 20:00.

f/vulcan

Allan Lykke

 

 

 

 

 

Nyheder

Ny hjemmeside

9-02-2017. 

Besøgende:

01-10-2021 - 289.469

 

Siden opdateres løbende.

 

VULCAN SØGER SANGERE

Vi øver Tirsdag fra kl. 19:00 til 21:00 i Smedenes hus,

Østerbæksvej 92, 5230 Odense M. 

Kig ind og bliv en del af fællesskabet.

Se menupunktet. OPRÅB...

 

 Det er en god idé at kigge de enkelte menuer igennem med jævne mellemrum, da der til stadighed vil blive lagt nyt ind under de forskellige "menupunkter" , især er det en god idé at checke "Koncerter" og "For medlemmer" men også prøve at se under vores sponsorer i venstre kolonne, vores sponsorer støtter os, så vi anbefaler vores mange følgere at støtte dem...

 Allan Lykke


Ulf Starup

Dirigent og Korleder for Vulcan koret.

Pianist, dirigent, basunist, komponist. Uddannet på Løgumkloster Kirkemusikskole i orgel og modtaget privat klaverundervisning hos Gitte Greve, Povl Lumby og Erik Starup. Har undervist på bl.a. FORA 1748 og Paarup Aftenskole i 22 år. Underviser pt på Paarup Aftenskole i klaver samt dirigent i 3 kor. Udøvende musiker. Pianist bl.a. Bogense Sommercabaret, HCA-cabareten, og Krogager-cabareterne. Akkompagneret bl.a. Kim Hammelsvang Henriksen, Randi Winther og Thomas Eje. Ligeledes fast pianist på Odensekoret. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”. Basunist pt. i salsaorkestret “Grupo Corazon”.Komponerer lydkulisser til meditation og egen musik.