Vulcan Odense

Smedekoret

Sponsorer

Søren Jansen text

 messe plakatA3 roed

 

DM Logo payoff RGB

 UlfStarup

 

 

 

 

Vulcankorets historie 1905-2013.

Den 8. december 1905 indbød nogle mennesker gennem "Fyns Demokrat" nogle smede og maskinarbejdere til at møde op på "Folkets hus" i Odense (se billede i fotoalbum), med det formål at oprette et sangkor. Der mødte ca. 20 interesserede, og der nedsattes et udvalg som skulle arbejde videre med sagen. 

Folkets Hus 01

Efter at udvalget havde udarbejdet et lovforslag, indkaldtes der til en stiftende generalforsamling den 12. december 1905, hvor man vedtog at starte koret under navnet REGULATOREN". Man ansatte typograf Petersen til at lede koret for den svimlende sum af 6,00 kr. pr. måned. Repertoiret bestod af 8 sangbøger med partitur som man erhvervede sig for den nette sum af 5,00 kr. hos sangkoret "BALDUR”. Den sidste generalforsamling under den gamle ledelse er afholdt den 8. februar 1920-og her nævntes intet om korets forestående opløsning... Næste protokollat er dateret 3. August 1921, og man kan deraf slutte at koret har holdt "ferie" i omkring 1 år. 

 

(Læs mere)